Posted by: aatosbeck | February 26, 2009

NEGEN DODEN BIJ VLIEGRAMP SCHIPHOL / Nine killed in accident Schiphol / Yhdeksän kuollut lentokoneonnettomuudessa Schiphollissa 25-2-2009!

DUTCH

Negen doden bij vliegramp Schiphol Negen mensen zijn om het leven gekomen toen het vliegtuig waar ze in zaten vlakbij Schiphol crashte. Zeker 80 mensen raakten gewond.

negen-doden-bij-vliegramp-schiphol-25-2-2009

videoVideo’s NEGEN DODEN BIJ VLIEGRAMP SCHIPHOL foto Foto’s (4) Helikopterbeeld van rampplekvideo Untitledvideo Persconferentie over slachtoffers en onderzoekvideo We hoorden een doffe knal”video Ik zag een steekvlam omhoog komenvideo Verslaggever bij ziekenhuis Hoofddorp video Opnames gesprekken verkeerstoren video Automobilisten hielpen als eersten, hun relaas

Ernstig

Zes van de gewonden zijn er zeer ernstig aan toe, 25 anderen hebben ‘behoorlijke’ verwondingen. Van 31 mensen moet de aard van hun verwondingen nog worden vastgesteld. De 80 gewonden zijn overgebracht naar elf ziekenhuizen in de regio.

Bemanning

Onder de overledenen zijn zeker drie bemanningsleden. Verschillende bronnen melden dat twee piloten van het toestel overleden zouden zijn. De loco-burgemeester van Haarlemmermeer bevestigt dat nog niet. Op dit moment wordt de passagierslijst geanalyseerd om duidelijk te krijgen wie er precies aan boord waren.

128 passagiers

Het ongeluk gebeurde rond 10:30 uur. Een Boeing 737 van Turkisch Airlines was vanuit Istanbul op weg naar Amsterdam. In het vliegtuig zaten 128 passagiers en zeven bemanningsleden. Zo’n 600 meter voor de landingsbaan, de Polderbaan, crashte het langs de A9 bij Rottepolderplein.

Ziekenhuizen

Na de crash op een modderige akker, brak het toestel in drie stukken. Het vloog niet in brand. De hulpverlening kwam snel op gang. Gewonden werden op brancards en met rupsvoertuigen afgevoerd naar ambulances. Ze werden in verschillende ziekenhuizen in de regio opgevangen.

Oorzaak

Wat de oorzaak is van de crash, is nog niet bekend. Experts doen daar onderzoek na. Ook mr. Pieter van Vollenhove van de Raad voor de Verkeersveiligheid is ter plekke. Turkish Airlines staat overigens niet op de zwarte lijst van vliegtuigmaatschappijen.

Familieleden

Turkish Airlines meldde in eerste instantie dat iedereen aan boord het ongeluk had overleefd. Later worden de eerste lichamen geborgen. Familieleden op Schiphol verkeerden in angst en werden naar een sporthal in Badhoevedorp gebracht. De overlevenden van het vliegtuigongeluk en familieleden zijn inmiddels herenigd. Op internet is een condoleanceregister geopend ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp: www.condoleance.nl.

Kaartje

ENGLISH

Videos Videos NINE DEATHS AT SCHIPHOL air photo Photos (4) Helicopter Picture disaster site video – Untitled video Press conference on victims and research video “We heard a dull bang” video “I saw a blowtorch rise up” video Reporter hospital in Hoofddorp video photos video interviews tower Drivers helped first, their story

Six of the injuries are very serious condition, 25 others have ‘proper’ injuries. From 31 people, the nature of their injuries yet to be determined. The 80 injured have been transferred to eleven hospitals in the region.

Among the dead are at least three crew members. Several sources reported that two pilots of the aircraft would be deceased. The deputy mayor of Haarlemmermeer confirmed that yet. At this moment, the passenger list analyzed to clarify who exactly was on board.

The accident happened around 10:30. A Boeing 737 of Turkish Airlines was en route from Istanbul to Amsterdam. On the plane were 128 passengers and seven crew members. Some 600 meters before the runway, the Mountain Course, crashed along the A9 to Rottepolderplein.

After the crash in a muddy field, the aircraft broke into three pieces. It flew not on fire. The rescue was quickly underway. Wounded on stretchers were removed and tracked vehicles to ambulances. They were in various hospitals in the region absorbed.

What is the cause of the crash is still unknown. Experts do investigations after. Even Mr. Pieter van Vollenhoven of the Council for Road Safety is on the ground. Turkish Airlines is not on the blacklist of airlines.
Relatives

Turkish Airlines initially reported that all aboard had survived the accident. Later, the first bodies contained. Relatives at Schiphol were in fear and were taken to a sports hall in Badhoevedorp brought. The survivors of the crash and relatives have been reunited. Internet is a condolence register opened in memory of the victims of the disaster: http://www.condoleance.nl.

© RTLNieuws.nl

FINNISH

Yhdeksän kuollut lentokoneonnettomuudessa Schiphollissa Yhdeksän ihmistä kuoli, kun kone ne olivat syöksyi maahan lähellä Schiphol. Varmasti 80 ihmistä loukkaantui.

Videot Videot yhdeksän Kuolleet AT SCHIPHOL ilman valokuva Valokuvat (4) Helicopter Kuva katastrofi sivustolla video – Untitled video Lehdistötilaisuus uhreihin ja tutkimus video “Olemme kuulleet tylsää bang” video “Näin puhalluslamppu nousta video Reporter sairaalassa Hoofddorp video kuvia video haastattelut torni Ajurit auttoi ensin heidän tarinansa

Vaikea

Kuusi vammat ovat erittäin vakavia kunnossa, 25 muut ovat “oikea” vammoja. 31 ihmistä, luonteesta heidän vammojensa vielä määritetty. 80 loukkaantunut on siirretty yksitoista sairaaloiden alueella.

Miehistö

Kuolleiden joukossa on ainakin kolme miehistön jäsentä. Useat lähteet raportoivat, että kahta luotsia ilma-aluksen olisi kuollut. Apulaiskaupunginjohtaja Haarlemmermeer vahvistanut, että vielä. Tällä hetkellä matkustaja luettelo analysed selventää, jotka juuri oli aluksella.

128 matkustajaa

Onnettomuus tapahtui noin 10:30. Boeing 737 Turkish Airlines oli matkalla Istanbul Amsterdamiin. Käytössä koneessa oli 128 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä. Noin 600 metriä ennen kiitotien, Vuoristoalueiden kurssi, kaatui pitkin A9 on Rottepolderplein.

Sairaalat

Kun kaatua on mutainen alalla, ilma-aluksen murtautui kolmeen palaan. Se lensi ole tulessa. Pelastus oli nopeasti käynnissä. Haavoittunut on paareiltaan oli poistettu ja telaketjuajoneuvot ambulansseihin. He olivat eri sairaaloiden alueella imeytyä.

Syy

Mikä on syynä The Crash on vielä tuntematon. Asiantuntijat eivät tutkimusten jälkeen. Jopa Mr Pieter van Vollenhoven annetaan neuvoston Tieliikenneturvallisuuden on päällä. Turkish Airlines ei ole musta lista lentoyhtiöistä.

Sukulaiset

Turkish Airlines alun perin ilmoittanut, että kaikki aluksella oli selvinnyt onnettomuudesta. Myöhemmin ensimmäisen elinten sisältyvät. Sukulaiset at Schiphol olivat pelon ja vietiin urheiluhalli Badhoevedorp nostettu. Eloonjääneille The Crash ja sukulaisten on yhdentynyt. Internet on lohduttavista rekisteri avattu uhrien muistoksi katastrofin: http://www.condoleance.nl.

© RTLNieuws.nl

LÄHDE: RTL UUTISET 25-2-2009

SOURCE: RTL NEWS 25-2-2009

BRON: RTL NIEUWS 25-2-2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: